Anneke Duijts
Oudegoedstraat 154
7413 EK Deventer
    telefoon: 0570-620521
mobiel: 06-15004819
e-mail: anneke(at)duijts.nl

Welkom bij

Anneke Duijts

Effectiever communiceren

Bij effectieve communicatie gaat het er niet alleen om dat de ander begrijpt wat je zegt, maar er ook iets mee kan. Dat betekent dat je een heldere (unieke) boodschap moet hebben die ondersteund wordt door een logische gedachtegang die de ander kan volgen. Alleen dan kan een gesprek ontstaan over de (mogelijke) betekenis ervan voor de praktijk.

Je hebt een fantastisch idee, maar wat nu...

‘Ik kan er een boek over schrijven’. Dat zeg je zo gemakkelijk. Aan vrienden, kennissen, collega’s. Maar ineens is dat moment er: ik ga het doen. Je gaat materiaal verzamelen, stukken uit boeken die je niet los laten, foto’s die je intrigeren, concepten die interessant zijn, alles wat ook maar enigszins met je onderwerp te maken heeft, ligt op een stapel. Letterlijk, of in je pc.

En dat materiaal blijft liggen. Want je hebt nooit genoeg verzameld, lijkt het wel. Steeds is er iets dat er ook bij hoort. Je weet dat je een keer moet beginnen, je terugtrekken en schrijven. Je stelt het uit. Soms komt er wat op papier, maar het is niet wat je voor ogen had...

Als je voor jouw gevoel genoeg materiaal hebt voor een goed verhaal help ik je dat verhaal vorm te geven. We bepalen eerst samen welke boodschap je hebt voor welke doelgroep. Daarna zorg ik ervoor dat de creativiteit en de energie bij jou gaan stromen en blijven stromen tot jouw doel is bereikt. En dat doel kan zijn: een boek, een presentatie, een dissertatie, een rapport, een artikel, een scriptie of een brochure.

 

Je wilt kritisch kunnen kijken naar eigen teksten

Je maakt al geruime tijd gebruik van standaard teksten voor brieven, rapporten, brochures, internetsites, presentaties. Ze zijn goed, maar jij bent erop uitgekeken, is het nog steeds wat je zeggen wil? Wordt het niet eens tijd om te ‘verversen’? Eigenlijk wil je zelf kritisch kunnen kijken naar de teksten die je al zo lang gebruikt.

We gaan eerst kijken naar de doelgroep. Is die veranderd, zijn er andere doelgroepen bijgekomen of afgevallen? Of wil dezelfde doelgroep nog dezelfde dingen? En wat kan jij ze bieden? Is dat meer dan wat je al deed? Vervolgens gaan we de teksten opnieuw lezen en je merkt zelf dat dingen anders moeten. Samen maken we nieuwe of aangepaste teksten. Het resultaat: jouw boodschap geschreven in de pakkende taal die past bij de doelgroep die jij voor ogen hebt. 

 

Je hebt al teksten, maar ongestructureerd

Je bent op de goede weg. Je bent alleen nog niet klaar. Je hebt je materiaal gereed, maar je hebt de goede lijn nog niet te pakken. Het zijn nog steeds losse stukken. Je probeert ze aan elkaar te schrijven, maar het geheel is niet meer dan de som der delen. En daarom nog niet boeiend genoeg voor de doelgroep. Er zitten waarschijnlijk ‘gaten’ in of te grote ‘gedachtesprongen’.

Ik zal opmerkingen plaatsen, kritische kanttekeningen maken, vragen naar wat je eigenlijk bedoelt. Je wordt zo gedwongen om tot de kern te komen van dat wat je wilt overdragen. Vanuit die kern gaan we opnieuw ordenen. En waarachtig, het begint erop te lijken. Daarna kijken we samen naar de verbindingen. Lopen die altijd even soepel? Laat je je lezer niet ergens verbaasd achter? Bied je hem of haar uiteindelijk wel wat je in het begin hebt beloofd? De structuur, de opbouw van het verhaal is minstens even belangrijk als het verhaal zelf.

 

Je kunt goed schrijven, maar wilt een ‘spiegel’

Je kunt goed schrijven, je hebt al diverse boeken geschreven en/of artikelen gepubliceerd en je bent daar redelijk tevreden over. Maar dit onderwerp, je weet het niet. Je wilt echt met de presentatie, het boek, de dissertatie of de scriptie hoge ogen gooien. Je hebt eigenlijk iemand nodig die kritisch kijkt naar de tekst en opmerkingen plaatst waar je wat mee kan. Die je door elkaar schudt. Die je los maakt. Je bent er al zo lang mee bezig, je kunt niet meer kritisch naar je eigen teksten kijken.

We gaan samen praten over boodschap, doel en doelgroep. Vanuit die gegevens ga ik je tekst doorlezen. Vanuit mijn kennis en ervaring ga ik je vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Er ontstaat een dialoog, en we worden beiden steeds enthousiaster. Dan gaan we terug naar de tekst en slijpen die fijn: op inhoud, op structuur, op argumentatie, op verbindingen.

 

Je hebt voldoende materiaal, maar hoe te ordenen?

De stapels liggen er. De ideeën zijn er wel. Maar het lijkt allemaal nog los zand. Soms is het moeilijk te bepalen bij welke ‘stapel’ nu iets hoort. Laat staan dat je duidelijk onderscheid kunt maken tussen je gedachtegang, je redenering en de onderbouwing van die redenering vanuit al het materiaal dat je tot je beschikking hebt. Je hebt iets te pakken, dat voel je gewoon, maar hoe orden je je materiaal zodanig dat je je ‘doelgroep’ mee krijgt?

We gaan eerst praten, ik stel vragen, jij beantwoordt ze en maakt mij ondertussen enthousiast voor het onderwerp en wat je ermee wilt. Dan gaan we de ‘boodschap’ bepalen. Datgene wat je de doelgroep biedt. Vanuit de vraag, het probleem, de belangstelling die de doelgroep heeft. Vervolgens gaan we na welk materiaal past bij die boodschap: de gedachtegang en de onderbouwing van de verschillende gedachten. We zetten als het ware een argumentatiestructuur op vanuit de Pyramid Principle*. Ik stel vragen, jij antwoordt, ik maak kritische opmerkingen, jij schiet daarop in. Samen bezig met de opbouw van de redenering, net zo lang tot jij zegt: “Dit is hem. Zo zit het in elkaar. Een goede basis om nu te gaan schrijven.”

http://www.pyramidprinciple.com/