Anneke Duijts
Oudegoedstraat 154
7413 EK Deventer
    telefoon: 0570-620521
mobiel: 06-15004819
e-mail: anneke(at)duijts.nl

Welkom bij

Anneke Duijts

Effectiever communiceren

Bij effectieve communicatie gaat het er niet alleen om dat de ander begrijpt wat je zegt, maar er ook iets mee kan. Dat betekent dat je een heldere (unieke) boodschap moet hebben die ondersteund wordt door een logische gedachtegang die de ander kan volgen. Alleen dan kan een gesprek ontstaan over de (mogelijke) betekenis ervan voor de praktijk.

Een professioneel proefschrift

Je hebt een boeiend onderwerp, maar je raakt je ‘drive’ kwijt

Je had een paar jaar geleden besloten tot het schrijven van een proefschrift. Je hebt gekozen voor een boeiend onderwerp dat je op een wetenschappelijke manier wilt uitdiepen. Je hebt een probleem- en vraagstelling waar je begeleider tevreden mee is. Je hebt vervolgens onderzoek gedaan en methodieken leren hanteren die onderzoeksresultaten opleveren die leiden tot een interessante verdieping. Maar het eind is nog lang niet in zicht. Het accent is voor jouw gevoel teveel komen te liggen op de methodologische verantwoording. Je hebt het gevoel dat wat eruit is gekomen eigenlijk niet echt nieuw is (‘open deur’) of je niet genoeg drive geeft om door te gaan. Je zit vast.

Je stuurt de tekst naar mij en ik ga zoeken naar de rode draad, de (logische) verbinding tussen de onderzoeksresultaten en de uiteindelijke boodschap die in de praktijk te vertalen is. Op basis van mijn bevindingen en kritische vragen gaan we samen denken over en reflecteren op mogelijke innovatieve kenniscombinaties. Je krijgt weer nieuwe energie, je proefschrift wordt weer ‘spannend’ en de lijn erin scherper.

 

Je moet afronden, maar bent er totaal op uitgekeken

Je begeleider zegt steeds dat de lijn er niet goed in zit. Je voelt dat ook wel, maar je bent totaal uitgekeken op de tekst die je al ettelijke malen hebt herschreven. Het is nu zaak alles ‘uit je tenen’ te halen: de afronding. Het gaat nu meer om het bereiken van de eindstreep dan het inleveren van een goed stuk. Jammer, want zo schiet je je oorspronkelijke doel voorbij: het leveren van resultaten die direct kunnen leiden tot verbeteringen in de praktijk.

Je legt het boekwerk bij mij en ik ga de hele tekst doorakkeren. Samen met jou ga ik ‘terug naar af’: wat was je motivatie, waar ging het om, wat is eruit gekomen? Ben je daar tevreden over? Vanuit de resultaten, het antwoord op de probleemstelling, redeneren we terug. We kijken samen hoe de argumentatiestructuur in elkaar zit. Wat is de rode lijn? Zitten er gaten in? Wij voeren een dialoog over het verbeteren van de rode draad vanuit de probleemstelling en je uiteindelijke doel. Je motivatie is weer terug. Uiteindelijk heb je een stuk dat ‘staat’ en dat je met verve wil verdedigen!   

 

Je wilt je proefschrift ‘vertalen’ voor een doelgroep uit de praktijk

Een proefschrift is vaak ontoegankelijk voor mensen die niet uit de wetenschappelijke wereld komen. Het is dikwijls te omvangrijk, de taal is wetenschappelijk en er zitten hele stukken in (o.a. uitgebreide beschrijvingen van het verloop en de resultaten van deelonderzoeken) die niet interessant zijn voor de praktijk. Als je toch een slag wil maken naar die praktijk, vergt dat dus behoorlijk wat werk.

We gaan opnieuw kijken naar de resultaten en vertalen die voor de praktijk. Wat kun je hiermee? Samen stemmen we de probleem/vraagstelling en boodschap af op een doelgroep uit de praktijk. Wat is hun probleem, wat hebben ze aan jouw oplossing, wat kunnen ze ermee? Vaak moet het hele verhaalopnieuw worden geschreven, immers: andere doelgroep, ander doel. Maar het levert ook veel op: je kunt er veel meer mee dan je dacht! Ik help je met het bepalen van de lijn van het verhaal en het uitwerken van de structuur. Uiteindelijk heb je een verhaal waar mensen veel aan hebben.